Website overzicht:


 

adres:
Stichting KBNT
Rietgorsstraat 21
1602 PS  Enkhuizen

e-mail:
visitatie@kbnt.nl

Doelstelling KBNT

De Stichting KBNT is opgericht in 2006 als onafhankelijk kwaliteits- en registratieinstituut, dat in opdracht van beroepsorganisaties of -verenigingen visitaties uitvoert bij haar leden. De visitaties staan in het kader van intercollegiale ondersteuning en toetsing, en zijn gericht op de bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg van natuurgeneeskundig therapeuten.

De KBNT werkt in opdracht van de beroepsorganisatie of -vereniging en is slechts een uitvoerend orgaan van een visitatietraject dat door het CBO is vastgelegd.