website overzicht:


 

adres:
Stichting KBNT
Rietgorsstraat 21
1602 PS  Enkhuizen

e-mail:
visitatie@kbnt.nl


Informatie:

Voor meer informatie over de visitatie van uw eigen praktijk wordt u verzocht contact op te nemen met uw eigen beroepsorganisatie of -vereniging. De KBNT heeft geen inspraak in wie er in de volgende visitatieronde bezocht wordt.

Links:

 

Welkom op de website van KBNT

De Stichting KwaliteitsBeheer Natuurgerichte Therapeuten is als onafhankelijk kwaliteits- en registratieinstituut in het leven geroepen om de kwaliteit te bewaken van de, bij beroeps­organisaties en -verenigingen, aangesloten therapeuten, ten behoeve van overheid, consumenten en zorgverzekeraars.
De kwaliteitsbewaking begint bij de aanmelding van de therapeut door de beroepsorganisatie of -vereniging. Het therapeutendossier wordt door de KBNT beheerd, gecontroleerd en beoordeeld waarna het minimaal één maal per jaar wordt gecontroleerd op juistheid en volledigheid.
Verdere kwaliteitsbewaking vindt plaats door middel van visitaties welke in opdracht van de beroepsorganisatie of -vereniging worden uitgevoerd.
Tijdens de visitatie wordt gecontroleerd of de therapeut zich houdt aan de regels van de beroepsorganisatie of -vereniging en tevens op: